Tuberkulóza, TBC – příznaky

 • tuberkulóza, neboli TBC, tuberkulosa, souchotě, souchotiny, úbytě

 • tuberkulóza je specifická infekční nemoc, jejímž původcem je bakterie Mycobacterium tuberculosis hominis, neboli Kochův bacil
 • může postihovat jakýkoli orgán, nejčastěji ale zasahuje plíce
 • v ČR bylo v roce 2010 hlášeno 680 nových případů tuberkulózy, tedy 6,5/1 00 000 obyv., z toho 621 bylo tuberkulóz plicních, zbytek TBC jiné lokalizace; plicní forma nemoci je 2krát častější u mužů, než u žen; nejčastěji se tubrkulóza vyskytuje u osob nad 75 let (téměř každý pátý hlášený případ), opět častěji u mužů
 • celosvětově je výskyt TBC vysoký, odhaduje se, že až třetina světové populace je TBC infikována, asi 20 mil.obyv. je nemocných a 3 mil. lidí ročně této nemoci podlehne (na TBC každých 6 minut umírá jeden člověk)

Přenos nemoci

 • zdrojem nákazy je v součastnosti vždy nemocný člověk (do r.1968 byla možná nákaza i ze skotu)
 • většinou se přenos uskuteční kapénkovou infekcí(tedy cestou inhalační) při kontaktu s nemocným; ačkoli se jedná o vysoce infekční nemoc, k nákaze je nutný kontakt s nakaženým alespoň 4 hodiny
 • nákaza je možná i přímým kontaktem – obvykle jde ale o profesní nákazu
 • pokud pacient dodržuje léčbu, přestává být nakažlivý asi za 2 týdny do zahájení léčby
 • zdraví lidé by se neměli nakazit ani po přímém kontaktu s infekcí

Rizikové skupiny

 • TBC se sleduje i u skupin obyvatelstva s vyšším rizikem výskytu, patří mezi ně: 
 •  imigranti ze zemí se špatnou situací v tuberkulóze (Mongolsko, Vietnam, Ukrajina)
 • bezdomovci
 • nemocní HIV
 • drogově závislí
 • osoby v nápravných zařízeních a psychiatrických léčebnách

Průběh TBC

Primární tuberkulóza – je výsledkem prvotního kontaktu člověka bez vakcinace s Kochovým bacilem; bacil se dostane do plic, kde se pomnoží  a vyvolají zde tuberkulózní zánět (primární infiltrát), během hodin se mycobacteria šíří lymfatickými cestami do regionálních mízních uzlin, které se zvětšují

 • primární tuberkulóza proběhne obykle v dětství(u neočkovaných dětí)
 • v 90% se primární tuberkulóza zcela vyléčí, zbyde jen pozitivní reakce tzv. Tuberkulinového testu (tuberkulin je protein používaný k rozpoznání TBC bacilu, je také součástí vakcíny)
 • během primární infekce a i několik měsíců poté se mykobakteria šíří krví i do ostatních orgánů; toto šíření se nemusí vůbec projevit, může ale dojít i k meningitidě(zánět mozkových blan), pleuritidě(zánět poplicnice)

Postprimární tuberkulóza

 • vzniká  u  osob, které byly infikovány již v dětství, novým kontaktem s nemocí; jedná se pak většinou u superinfekci
 • častěji vzniká jako znovuvzplanutí (reaktivace) primární tuberkulózy; mykobakteria dokáží přežíz v organismu velmi dlouho, množí se ve velmi dobře okysličených místech – plíce, růstové části dlouhých kostí, ledviny
 • ke vzplanutí TBC dochází po několika letech (3-10 letech), většinou u dospělých

Příznaky tuberkulózy

 • TBC zasahuje asi z 80% plíce, proto jsou nejčastější příznaky plicní
 • obraz onemocnení je variabilní, někdy probíhá zcela bezpříznakově, jindy je prvním příznakem vykašlávání krve
 • časté, ale přehlédnutelné příznaky tuberkulózy jsou zvýšená únava, hubnutí, noční pocení, zvýšená teplota, ta spíše ráno
 • postupně se objevuje kašel s vykašláváním hlenu nebo hlenohnisu, vykašlávání krve je méně obvyklé; dušnost se objevuje až při rozsáhlém zasažení plic
 • pokud „chřipkové příznaky“  trvají déle než 14 dnů, existuje podezření, že jde právě o tuberkulózu
 • může se přidat i bolest na hrudi, která je ale důsledkem kašle

Léčba tuberkulózy

 • při průkazu tuberkulózy je nutné pacienta hospializovat na oddělení TRN, nejlépe v izolaci
 • léčba je proto tvořena antibiotiky, tato se nazývají antituberkulotika (rifampicin, isoniazid, streptomycin, pyrazinamid, ethambutol)
 • antituberkulotika se podávají vždy v kombinaci, aby se snížila pravděpodobnost rezistence baterie vůči léčbě
 • v počáteční fázi se podává čtyřkombinace antbiotik po dobu 2 měsíců, pokračovací fáze probíhá již ambulantně
 • celková léčba trvá 4-6 měsíců
 • nejlepším předpokladem pro úspěšné vyléčení je včasná diagnóza, lékař diagnózu stanoví na základě rentgenových snímků hrudníku, kožních testů a analýzy slin, důležitý je tuberkulinový test

Očkování proti tuberkulóze

 • K prevenci tuberkulózy se používá BCG vakcinace;provádí se 3.-5.den po narození a je povinné
 • přeočkování probíhá v 11 letech a jen u dětí s pozitivním tubekulinovým testem (tedy u dětí, které prokazatelně přišly do styku s TBC)

Komplikace tuberkulózy

 • tuberkulóza je nebezpečná zejména svými smrtelnými formami, jako je miliární TBC, kde došlo k rozsevu infekce krvením řečištěm do dalších orgánů
 • TBC nitrohrudních uzlin
 • kaseózní pneumonie

Příznaky ostatních nemocí

© Příznaky nemocí - veškerá práva vyhrazena.