Rakovina plic – příznaky

 • rakovina plic, neboli bronchogenní karcinom, je v ČR nejčastějším zhoubným nádorem u mužů, jeho výskyt u žen ale v souvislosti s kouřením také stoupá a je u nich třetím nejčastějším (po rakovině děložního čípku a rakovině prsu)
 • bronchogenní karcinom je celosvětově nejčastějším zhoubným nádorem

Rakovina plic a kouření

 • můžeme říct, že bronchogenní karcinom je hlavně  nemocí kuřáků; příčinný vztah vzniku rakoviny plic ke kouření je jednoznačně dokázaný
 • uvádí se, že až 90% nemocných s bronchogenním karcinomem jsou, nebo byli kuřáci; roli hraje i pasivní kouření
 • naopak z dlouhodobých kuřáků onemocní rakovinou plic asi 25%
 • při vzniku rakoviny plic (zvláště malobuněčného typu)  hrají roli i některé genetické faktory

 

Příznaky rakoviny plic

 • příznaky rakoviny plic mohou být nenápadné, přisuzované jiné nemoci a monou nastupovat pomalu
 • příznaky lze dělit na lokální, příznaky z metastáz  a příznaky paraneoplastické (projevy rakoviny na místě různě vzdáleném od primárního nádoru, např.různé kožní změny, nejedná se o metastázu)

Lokální příznaky -jsou závislé na umístění a velokosti nádoru

 • nejčastějším příznakem je kašel (až u 3/4 nemocných)- protože většina kuřáků kašle, je velmi důležité si všimnout změny charakteru a frekvence kašle; kašel bývá nejprve suchý, dráždivý, až později produktivní s vykašláváním; varovným příznakem je jiště neustávající, nebo špatně ovlivnitlný kašel
 • vykašlávání krve (hemoptýza, asi u 30%nemocných) – může být i prvním příznakem nemoci
 • pískot – zvláště nově vzniklý
 • chrapot – vzniká při zvětšení sředových uzlin a jejich tlaku na hlasový nerv, může být opět prvním příznakem nemoci
 • dušnost – objevuje se až při větším zasažení nádorem
 • bolest na hrudi – zejména při prorůstání nádoru do do poplicnice nebo hrudní stěny (až u 50% nemocných)
 • potíže při polykání(při útlaku jícnu), zvýšená teplota, mohou se přidat i kruté bolesti paže

Příznaky z metaztáz – karcinom plic může metastazovat do jakéhokoli orgánu

 • nejčastěji metastazuje do mozku – bolesti hlavy, poruchy vidění, psychické poruchy a jiné neurologické poruchy
 • metastázy do kostí - bolesti kostí, zvláště jednostranně, patologické fraktury ( např. obratlů)
 • metastázy do jater – žloutenka
 • metastázy do kostní dřeně - anémie(chudokrevnost)

Přízkany paraneoplastické – u bronchogenního karcinomu jsou velmi časté, někdy mohou nemoci i předcházet a jsou tak prvním projevem onemocnění

 • hyperkalcémie (nadbytek vápníku), hyponatrémie (nedostatek sodíku)
 • kožní příznaky (dermatomyositida), migrující tromboflebitida, svalové myopatie

 

Léčba

 • probíhá na  oddělení onkologie
 • léčba se liší podle typu nádoru, obvykle  se přistupuje k léčbě chirurgické nebo radioterapii, následuje i léčba chemoterapií

Prevence

 • rakovina plic je jednou z mála rakovin, kde může být prevence velice účinná, stačí přestat kouřit a vyhýbat se zakouřeným místům
 • pokud kouříte,prosím, neohrožujte pasivním kouřením své okolí!

 

 

 

 

 

Příznaky ostatních nemocí

© Příznaky nemocí - veškerá práva vyhrazena.