HIV – První příznaky HIV, AIDS

HIV je virus náležejícím mezi retroviry, tedy  je skupinu virů mající schopnost vytvořit podle své RNA řetězec DNA a ten vložit do genomu hostitelské buňky.  HIV způsobuje nemoc AIDS z anglického výrazu pro „syndrom získané imunitní nedostatečnosti“.

Časté příznaky HIV

  • zvětšené mízní uzliny na více místech po těle zároveň – krk, třísla, apod.
  • horečka kolem 38 °C nebo vyšší
  • noční pocení související s vysokými horečkami (obvyklé pocení v teplých letních nocí není příznak HIV)
  • zánět hltanu

Méně časté příznaky HIV:

  • vyrážka, která se objeví na dobu několika hodin a pak zmizí, to se může opakovat několik dní
  • bolesti hlavy a  svalů
  • pocit nevolnosti spojený s odporem k jídlu
  • zvracení, průjem
  • bělavý povlak sliznice v ústech
  • afta v ústech

Další informace o HIV, AIDS

Příznaky ostatních nemocí

© Příznaky nemocí - veškerá práva vyhrazena.